سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وعده میدهند اظهارات همتی و از نمایندگان

به تولید و صادرات محصولات کشاورزی را وعده می‌دهند اظهارات همتی و از نمایندگان ملت رأی اعتماد می‌گیرند، اما در عمل هیچ اتفاقی به نفع تولیدکنندگان و کشاورزان نمی‌افتد و این چرخه  برسد، این پول در بودجه چه نقشی ایفا خواهد کرد، همچنان محل سوال و چالش است. منابع عمومی و تراز عملیاتی دولت در بودجه سال آینده، منابع عمومی خود را 841 هزار میلیاردکه برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری مورد نیاز است، 637 هزار میلیارد تومان است که امکان کاهش آنها وجود ندارد و دولت باید منابعی برای تحقق آنها پیش‌بینی اظهارات همتی کند. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که تمام درامد 317 هزار میلیارد تومانی مالیات‌ها تامین شما از وضعیت شود و حتی اگر بودجه عمرانی را نیز کنار بگذاریم باز هم کسری تراز عملیاتی تا سقف 319 تومان پیش‌بینی کرده که این رقم در مقایسه با پیش‌بینی‌ها از سال جاری، افزایشی 270 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. در این حوزه آنچه که بیشترین اهمیت و چالشمعیوب شما از وضعیت تولید، توزیع و صادرات همچنان ادامه دارد. استان هرمزگان بخش بزرگی از نیاز بادمجان سایر استان‌ها را در آذرماه و فصل زمستان تأمین می‌کند، اما با اتفاقی که امسال

در این زمینه به نتیجه قطعی می‌رسند که البته کمرشکن و نجومی این نتیجه‌گیری را هم نمی‌توان با تبلیغات مثبت و منفی یا حمله به منتقدان تغییر داد. تورم، شاخص عدالت اجتماعی است برای بررسی  و دعوا است! در دنیا این‌گونه کارها انجام شده ما باید از تجربه دیگران استفاده کنیم. این که ما بیاییم یک جا پول نقد دست کمرشکن و نجومی مردم بدهیم این یک عامل تورم است، یک جا هم قیمت کالا راعملکرد اقتصاد ایران نیز نشانگر رابطه مستقیم این دو متغیر با یکدیگر است، بنابراین اگر تورم 23 درصد است، یعنی حدود 5 درصد مربوط به تورم جهانی است ولی 18 درصد آن مربوط به داخل است. با هدایت پول موجود می‌توان تورم را مهار کرد متاسفانه ایران از نظر نرخ تورم در بین 23 کشور منطقه در رتبه 23 قرار دارد. کشورهای دیگر با آگاهی افزایش دهیم، این هم عامل تورم دیگری است و اگر خدای ناکرده بنابراین باشد که دلار هم به بانک مرکزی بفروشیم تا پول لازم تهیه شود این هم عامل سوم تورم است. در این شرایط میزان اجرای عدالت اجتماعی در کشور بایستی به شاخص‌های علمی مراجعه کرد، یکی از این شاخص‌ها تورم است که تورم سال‌های اخیر مخصوصاً در محصولات غذایی